сряда, 13 август 2008 г.

Колко пести една енергоспестяваща крушка?

Колко енергия спестява една “енергоспестяваща” крушка?


Една такава лампа, например тази в нашата кухня, свети колкото 100W крушка с нажежаема жичка, но харчи само 20W/h. Това означава, че тя спестява 80W/h.


Колко време я ползваме?


7 часа на ден през зимата (условно от 17:00 до 24:00), от които 5ч по дневна и 2ч по нощна тарифа и

3 часа на ден през лятото (условно от 21:00 до 24:00), от които 2ч по дневна и 1ч по нощна тарифа

Това прави средно по 5 часа работа на ден, от които 3,5 часа по дневна тарифа и 1,5 часа по нощна.


Цените


При цени на електроенергията около 0,18 лв/kWh за дневна тарифа и 0,12 лв/kWh за нощна тарифа, за по-лесна сметка можем да приемем една усреднена ориентировъчна цена от 0,16 лв/kWh, която приблизително отразява съотношението на потребената енергия по дневна/нощна тарифа.


Калкулацията


80W.5h = 400 спестени вата един ден = 0,4 kWh на ден

0,4 kWh. 0,16 лв/kWh = 0,064 лв печалба на ден


Изводи


За да се изплати от генерираната икономия, на крушката, която купих за 8 лв, ще са и необходими

8лв : 0,064лв/ден = 125 дни, което са приблизително 4 месеца.

При условие, че гаранционният срок на въпросната лампа е 6 месеца, не съществува дори теоретична вероятност лампата да изгори и да не успее да се изплати.

При така посочената консумация, на всеки 4 месеца от живота си лампата ще генерира по 8 лв спестени от сметката за ток.


Докога това щастие?


Производителят е написал на опаковката, че лампата е изчислена за 6000 часа живот, което при нашия план на работа означава 40 месеца, т.е. 80 лв спестени от сметката за ток от една единствена крушка. За съжаление, моят опит показа, че лампите изгарят само няколко месеца след изтичане на гаранционния им срок, т.е. генерираната действителна икономия от тях е 20-30 лв, което също не е никак зле.