събота, 9 януари 2010 г.

Задача

Дадено:
Нагоре от нас се намират все едни и същи къщи, съдържащи едни и същи семейства. През годините там са все същите хора, макар и от различни поколения.

Търси се:
Защо тогава някога пияниците, които се прибират от кръчмите в центъра пееха когато минават покрай нас, а сега само обръщат варелите за боклук?