вторник, 31 август 2010 г.

Електронният вятърът на фиктивната промяна

Преди време си мислех за сватбите и категорията „обвързан” във фейсбук. Ами че то си е едно и също.

Някога хората са си живеели затворени в малките си общности, събирали са се и са искали по някакъв начин да отбележат това, така че всички които са от тяхната общност, т.е. всички за които им пука, да са осведомени. Така обявеното съвместно съжителство придобива официалност. Още повече като съобщението се направи в институцията (църква?), в която така или иначе е всичко, към което принадлежим – етнос, държава, населено място, работодател, съседи, приятели, а по-късно и съученици, набори от казармата, познати от родилния дом.

Приликите в принципа вече се забелязват, нали? Така или иначе хората във фейсбук правят същото – обявяват избора си публично всеки в своя профил. Фейсбук е трибуната, която придава официалност, защото така или иначе всички от твоята общност, всички, за които ти пука, са там – роднини, работодатели, приятели, колеги, хората, с които имате общи хобита, посещавате едни и същи клубове по интереси (интересно е да се забележи, как преди основни критерии като общият етнос, религия, държава и населено място отстъпват чак до степен на напълно изчезване). Важното е те да знаят. А не някакъв непознат чиновник в служба с все по-маргинални функции. Нищо ново под слънцето.